تهران مدافع

با بهترین وکیل در موضوع مربوطه مشاوره بگیرید. امکان رزرو مشاوره حقوقی بصورت تلفنی، حضوری و آنلاین می باشد. اشخاصی که توان مالی در جهت انتخاب و اعطای وکالت به وکیل دادگستری برای پیگری پرونده خود را ندارند می توانند با مشاوره حقوقی مورد به مورد و مرحله به مرحله از مشاوره حقوقی و راهنمایی که توسط وکیل دادگستری ارائه می شود استفاده نمایند و عدم توانایی گرفتن وکیل در پیگیری پرونده را تا حدی به این نحو جبران نمایند . مشاوره با وکیل یکی از خدماتی می باشد که تهران مدافع به شما عزیزان جهت حل مشکل ارائه می دهد.

خدمات

مشاوره حضوری با وکیل

مشاوره حضوری با وکیل

در جلسه مشاوره حضوری وکیل متناسب با پرونده با ارزیابی کامل و همه جانبه جزئیات پرونده، راه حل را پیدا می کند.

عقد قرارداد

عقد قرارداد

پس از توافقات انجام شده و قبول وکالت با امضای قرارداد، رسیدگی به پرونده شما شروع می شود.

همیشه با شما بودن

همیشه با شما بودن

از ابتدای شروع رسیدگی به پرونده شما تا انتهای مراحل اجرا از پشتیبانی وکیل بهره مند شوید.